Logo Udruge
Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Logo Vjeverice
O Udruzi

O Udruzi

Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba djeluje od 1958. godine, okupljajući osobe s intelektualnim oštećenjima, njihove roditelje, skrbnike i članove obitelji, stručnjake i građane koji žele dobrovoljno raditi u koristi osoba s intelektualnim oštećenjima. Udruga broji 268 članova s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, od čega je 171 osoba s intelektualnim oštećenjima, a ostatak članstva čine roditelji, članovi obitelji, skrbnici, stručni djelatnici, volonteri i prijatelji tih osoba.

Klub Vjeverica

Pri Udruzi djeluje klub Vjeverica za odrasle osobe s IO kroz koji se pruža usluga poludnevnog boravka za 25 osoba, uz socijalizacijske, komunikacijske, kreativne, rehabilitacijske, radno-okupacijske, sportske i zabavne sadržaje. Klub Vjeverica prvi je i najstariji oblik izvaninstitucionalne skrbi za te osobe u RH koji okuplja osobe s IO starije od 21 godinu, nakon završetka odgojno obrazovnog procesa, koje su isključivo na skrbi obitelji. Uloga kluba Vjeverica posebno je značajna u senzibilizaciji javnosti i lokalne zajednice za mogućnosti i potrebe osoba s intelektualnim oštećenjima kroz reportaže na državnoj i lokalnoj televiziji, u novinama, na nastupima na Festivalu jednakih mogućnosti, „Danima susjeda u Prečkom“, INKAZu, UPSET ART festivalu, Danima udruga i drugim javnim nastupima, izložbama radova i sl., kao i svakodnevnim sudjelovanjem u životu lokalne zajednice (knjižnica, trgovine, pošta, tržnica, ljekarna). Članovi kluba bili su i jedini izvođači s invaliditetom prilikom proslave 50. obljetnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Izdavačka djelatnost

Kao poseban skup postignuća Udruge stoji njena izdavačka djelatnost. Udruga je izdala Katalog prava, mogućnosti i propisa za osobe s mentalnom retadracijom, Priručnik za osobe s intelektualnim teškoćama na lako razumljivom jeziku te posebno dizajniranom sustavu ilustracija i grafičkih oznaka, radi lakše razumljivosti i dostupnosti toj populaciji (Priručnik o zaštiti od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja za osobe s intelektualnim teškoćama i priručnik „Zajedno do zdravlja“). Izdavačka djelatnost udruge bazirala se na Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2007. – 2015., Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 2011. – 2015. i Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Suradnje

Udruga je uspostavila dobru suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom te sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, čiji studenti godinama izvode stručnu praksu s članovima kluba Vjeverica. Udruga je godinama, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3.12.) organizirala koncerte na kojima su sudjelovale sve ustanove socijalne skrbi i sustava odgoja i obrazovanja te udruge koje rade s djecom i osobama s intelektualnim teškoćama, uz sudjelovanje estradnih umjetnika, a sada se uključuje u manifestacije koje tim povodom organiziraju SOIH (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) i URIHO (Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Zagovaračka djelatnost

Tijekom svog postojanja, Udruga je kroz zagovaračke aktivnosti uspjela zajedno s državnim ustanovama i srodnim udrugama s područja Grada Zagreba razviti dnevne centre za smještaj, radionice, promjene u zakonima i propisima vezanim uz skrb o osobama s intelektualnim oštećenjima na razini Grada Zagreba, a putem članstva u Hrvatskom savezu udruga osoba s intelektualnim teškoćama i Zajednici saveza osoba s invaliditetom i na državnom nivou.

Prostor Udruge

Udruga djeluje u prostoru od 269 kvadratnih metara u vlasništvu Grada Zagreba, koji se adekvatno preuredio i opremio sredstvima Grada Zagreba uz sudjelovanje i drugih donatora i učešćem roditelja/skrbnika. Prostor obuhvaća podrum i prizemlje samostojeće zgrade te je u potpunosti uređen prema projektu koji je sukladan potrebama osoba s invaliditetom. Završetak preuređenja bio je 2015. godine, što je omogućilo kvalitetniji rad Udruge i pružanje kvalitetnijih socijalnih usluga.

Financiranje Udruge

Dosadašnje financiranje Udruge oslanjalo se na proračun Grada Zagreba, na izvore iz državnog proračuna, vlastita sredstva od članarine i manjih donacija. Dosadašnje aktivnosti, programe i projekte Udruge financirali su: Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo kulture i medija, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Gradski ured za zdravstvo, Zaklada ZAMAH, Zagrebačka županija, Ured za udruge Vlade RH, Ured za ljudska prava Vlade RH, a kroz partnerstvo s Centrom za kulturu Trešnjevka, Udruga sudjeluje u projektu financiranom od Komisije EU.