Logo Udruge
Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Logo Vjeverice
Novosti

POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE/SKRBNIKE ČLANOVA KOJI KORISTE USLUGU BORAVKA

OBAVIJEST O POČETKU RADA POLUDNEVNOG BORAVKA