Logo Udruge
Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Logo Vjeverice
Kontakt

Udruga

Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba

Adresa: Prečko 6, 10000 Zagreb

Email: udruga.osit.zg@gmail.com

OIB: 09181055893

IBAN: HR3123600001101573716 (Zagrebačka banka)

Djelatnici Udruge

Petar Kraljević (predsjednik Udruge)

099/3010 600


Biserka Kopčok (stručna djelatnica Udruge)

099/3010 601


Doris Mateljak (radna terapeutkinja Udruge)

099/3010 602


Ivan Sindičić (edukacijski rehabilitator Udruge)

099/3010 603


Karmen Puškar (administratorica Udruge)

099/3010 604