Logo Udruge
Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Logo Vjeverice
Škola za život u Vjeverici

O Projektu

Osobe s intelektualnim teškoćama diljem Europe i svijeta stigmatizirane su i suočavaju se sa značajnim preprekama u ostvarivanju svojih temeljnih prava. Važno je da osoba s IO boravi u podržavajućoj okolini, a to znači da će najbolje napredovati ako živi kod kuće i bude obuhvaćena adekvatnim programom. Osobe s IO najčešće su nesamostalne u kretanju, obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene te im je potrebna pomoć i podrška, nekima u manjem nekima u većem opsegu. Često to za njih rade njihovi roditelji. Teško se uključuju u sadržaje koje pruža lokalna sredina (obilježavanje značajnih datuma, kulturno-umjetničke sadržaje, kino, kazalište, sportske aktivnosti…) Iz tih ograničenja proizlazi njihova ovisnost o roditeljima/skrbnicima, braći, sestrama i drugim bližim članovima obitelji. Danas se mali broj osoba s IO smješta u institucije, već su na brizi svojih obitelji. Roditelji često u najboljoj namjeri prezaštićuju svoju djecu te umjesto njih ili za njih obavljaju puno poslova (osobna higijena, oblačenje).

Obitelji treba pružiti psihosocijalnu podršku kako bi se znala nositi sa svakodnevnim poteškoćama. Zbog kronoške dobi roditelja, a i osoba s IO, nametnula se potreba provođenja programa kojim bi se postigla viša razina funkcioniranja i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života. I danas nakon završenog odgojno-obrazovnog procesa poslodavci ne žele zaposliti osobe s IO što još više otežava njihovu svakodnevicu.

Stoga je potrebno razviti socijalne modele skrbi u zajednici koji će uključiti osobe s ovim oštećenjima u društvenu dimenziju, koja je jako važna za njihovu prilagodbu.

Jedan od modela podrške je poludnevni i cjelodnevni boravak u klubu “Vjeverica”, s ciljem okupljanja, osmišljenog i organiziranog provođenja slobodnog vremena, jačanja kompetencija osoba s IO i njihovih roditelja.

Programom „ŠKOLA ZA ŽIVOT U VJEVERICI“ nastavit će se poludnevni i cjelodnevni boravak za 25 osoba s intelektualnim oštećenjima, koji su isključivo na brizi svojih obitelji, s prilagođenim rehabilitacijsko – socijalizacijskim, radno-okupacijskim, kreativno – umjetničkim, kulturno – zabavnim i sportskim aktivnostima. Navedene aktivnosti su stimulativne i potiču uvajanje novih vještina i osamostaljivanje osoba s IO. Usvajanjem novih vještina i znanja podigao bi se nivo samopouzdanja, samopoštovanja i samostalnosti čime bi se poboljšala kvaliteta života osoba s IO i njihovih obitelji. Cilj programa je jačati sposobnosti pojedinca za samostalno izvođenje osnovnih, praktičnih aktivnosti svakodnevnog života u kući, ostvarivanje maksimuma vlastitih potencijala te postizanje više razine funkcioniranja i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života. Unutar programa će se organizirati ljetovanja za 100-tinjak osoba s IO godišnje, bez pratnje članova obitelji. Roditelji će dobiti uvid u mogućnosti svoje djece, edukacijama će biti osnaženi te će konstruktivno razmišljati o budućnosti svoje djece na način da će oni moći jednog dana funkcionirati bez njih.

Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba.

Novosti